googlea816cce8f64f56a7.html

Juridisk ansvarsfraskrivelse
www.billigstityskland.dk giver herved adgang til brugeren til at benytte dette website på følgende vilkår og betingelser :

Når du besøger dette website accepterer du nedennævnte og betingelser, som er gældende straks du første gang er inde på vor hjemmeside. www.billigstityskland.dk forbeholder sig til enhver tid ret til enhver tid at ændre informationer, betingelser og vilkår uden meddelelse til brugerne.
Brugeren har selv ansvar for med jævne mellemrum at gennemse hjemmesiden og holde sig ajour.
www.billigstityskland.dk tilstræber at informationerne er rimeligt up-to-date – men er ikke ansvarlig for evt. ændringer uden varsel.

www.billigstityskland tager ingen ansvar for direkte eller indirekte skade opstået via eller ved brug af vor hjemmeside – herunder om tilbuddene fortsat er gældende, og/eller om du handler i tillid til informationerne på vor hjemmeside.

Vi ansvarsfraskriver os ethvert ansvar for direkte eller indirekte skader eller tab/fortjeneste som følge af informationerne på vor hjemmeside. Links er kun at betragte som en service til brugerne og annoncørerne.

Evt. garanti/funktionsdygtighed eller lignende for en ydelse/vare kan ikke tillægges www.billigstityskland.dk - og er udelukkende et forhold mellem kunden og stedet, hvor man har købt varen - herunder sælgerens garanti eller mangel på samme.

Vi forbeholder os ret til uden varsel at tilrette, ændre, erstatte helt eller delvist informationerne/ tilbuddene på vor hjemmeside.
www.billigstityskland.dk er udelukkende en hjemmeside, som formidler en information om en/flere varer/ydelser eller et tilbud fra firmaer i Tyskland og enkelte firmaer i Danmark.
Det er således alene de annoncerende firmaers ansvar for, at oplysningerne er korrekte. www.billigstityskland.dk kan ikke holdes ansvarlig for evt. misinformation fra annoncørens side eller fejloplysninger på denne hjemmeside.

Links er kun at betragte som en service til brugerne og annoncørerne. Vi forbeholder os ret til uden varsel at tilrette, ændre, erstatte helt eller delvist informationerne/tilbuddene på vor hjemmeside. Vi kan ikke drages til ansvar for evt. misfortolkninger, uhensigtsmæssigheder, anstødelig tekst, billedmateriale eller fornærmelser af enhver art - herunder evt. copyright.

Annoncørens ansvar for evt. fejl og mangler
For en annonces evt. fejl eller forkert prisanmærkning, kan www.billigstityskland.dk ikke kunne gøres ansvarlig - herunder krav om erstatning eller lignende. Alle informationer er således den enkelte annoncørs ansvar.

Web-kommunikation:
Kommentarer, idéer til forbedring eller ønskede tilrettelser/ændringer på vor hjemmeside vil blive betragtet som fortrolig og ikke videregivet til 3. mand.

Selv om www.billigstityskland.dk som informationsleverandør for Tyske og Danske firmaer bestræber vi os på at sikre, at oplysningerne på dette site er korrekte – men der gives ingen udtrykkelig eller underforstået garanti for oplysningernes nøjagtighed, og hverken www.billigstityskland.dk eller andre indholdsleverandører påtager sig noget ansvar for fejl, udeladelser eller manglende informationer.

Oplysningerne på www.billigstityskland.dk kan indeholde forkerte oplysninger eller trykfejl. Disse kan ændres eller ajourføres uden forudgående varsel. Webstedet giver ikke noget tilbud eller nogen aftale, men linker til andre sites, som kan indeholde tilbud eller aftaler. Pris og tilgængelighed af tilbud eller informationer kan ændres uden varsel.

Hjemmesidens indhold er helt eller delvist leveret af annoncøren/3. mand. Tredjemand har ansvar for at sikre, at materiale og oplysninger, der fremsendes til www.billigstityskland.dk direkte eller indirekte til medtagelse på hjemmesiden, overholder gældende lovgivning – såvel Dansk som udenlandsk. www.billigstityskland.dk kan ikke garantere for annoncørens materiales nøjagtighed og fralægger sig ethvert ansvar for fejl, korrektioner/ udeladelser eller ej helt præcise oplysninger i/om materiale, fejlfortolkning og eventuelt tab, manglende opfyldelse af evt. garanti m.v., pligtforsømmelse eller skader, der kan opstå ved at henvise til materialet på denne hjemmeside. Endvidere afvises alle former for manglende levering eller påstået manglende levering af de ydelser/varer, der henvises til på denne hjemmeside, eller i tilfælde af konkurs, likvidation eller forretningsophør i relation til alle selskaber, personer og firmaer jf. denne hjemmeside.

Evt. logoer, illustrationer, kunstværkgengivelse, fotografier og tekster, der vises på www.billigstityskland.dk, er beskyttelse af dansk og international lovgivning om immateriel ejendomsret og må på ingen måde kopieres eller reproduceres uden tilladelse fra den, som har ophavsretten. Tilladelse til hel eller delvis gengivelse af informationer/materiale på denne hjemmeside kan kun ske med skriftlig accept og med kildeangivelse.

www.billigstityskland.dk kan ikke gøres ansvarlig for evt. skader – herunder mistet omsætning eller fortjeneste, som kan opstå i eller uden for kontraktforhold eller på anden måde på grund af anden anvendelse af denne hjemmeside. Ej heller manglende mulighed for at anvende helt eller delvist noget af det materiale, der er indeholdt heri, eller på grund af en handling eller en beslutning, der udføres eller træffes i forbindelse med brug af denne hjemmeside.

Derudover påtager www.billigstityskland.dk sig intet ansvar for indholdet af evt. andre hjemmesider, der henvises til fra dette website via et evt. link.  Links er således kun en service fra www.billigstityskland.dk uden nogen form for garanti af indhold.

Vilkår og betingelser er underlagt og skal fortolkes efter dansk lovgivning. Evt. søgsmål eller lignende skal kun kunne forelægges en domstol med kompetent jurisdiktion i Danmark.

Dine oplysninger
Såfremt du anbefaler vor hjemmeside til andre, vil hverken din mail eller modtagerens mail blive gemt hos www.billigstityskland,dk,

Vi indsamler kun dine informationer/personlige oplysninger, når du lader dig registrere til vort nyhedsbrev, bestiller et eller andet via vor hjemmeside eller deltager i konkurrencer. Alt sammen kun for at yde dig den service, du har bestilt.

Dine oplysninger - når du lader dig registrere til bl.a. et nyhedsbrev, anvendes af os til at målrette annonceringen i nyhedsbrevet. www.billigstityskland.dk videregiver ikke disse oplysninger til andre - herunder annoncører eller tredjemand.

Tilmelder du dig Nyhedsbrev, siger du samtidig ja til pr. e-mail og evt. SMS at modtage tilbud m.v., som vi mener, kan have din interesse.

Fortryder du tilmeldingen, kan du altid afmelde dig ved at skrive til os med oplysning om afmelding

Undersøgelser
Vi foretager fra tid til anden helt uforpligtende undersøgelser. Evt. deltagelse er helt frivillig. Oplysningerne anvendes udelukkende til at forbedre vor hjemmeside og evt. forbedre vor kundeservice.
GDPR : Vi bruger cookies - til forbedring af hjemmesiden - også til gavn for dig og en bedre oplevelse. Cookies bruges kun til Google Analytics.

Godt tilbud

Snyd ikke dig selv

Super Tilbud